Burn Rate چیست

۱۴۰۲-۰۴-۲۱
Burn Rate چیست | نرخ سوختن چیست

بررسی مفهوم و اهمیت Burn Rate در استارت‌آپ‌ها

در دهه گذشته، صنعت استارت‌آپ‌ها به یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی و نوآوری تبدیل شده است. با وجود اینکه بسیاری از استارت‌آپ‌ها با آرمان‌های بزرگی […]