حسام‌الدین رنجبر

۱۳۹۸-۰۴-۲۵
حمایت حقوقی از استارتاپ

چرا حمایت حقوقی از استارتاپ ها ضروری است؟

استارتاپ ها غالباًدر کسب کارهای نوینی که برپایه نوآوری و تکنولوژی های جدید بناشده است وارد می شوند از اینرو ریسک پذیری آنها در مواجهه با […]
۱۳۹۸-۰۴-۰۲
ریسک تطبیق منابع انسانی

ریسک تطبیق منابع انسانی چیست؟

ماموریت روش ریسک تطبیق،اطمینان بخشی ازتطابق کامل عملکرد سازمان در تمام سطوح با موازین حاکم بر آن است.پس اولین مرحله برای اجرای مدیریت ریسک تطبیق شناسایی […]
۱۳۹۸-۰۴-۰۲
بند فورس ماژور در قراردها

فورس ماژور در قراردادها چیست و به چه کار می‌آید؟

فورس ماژور معادل قوۀ قاهره یا قوۀ قهریه اصطلاحی در حقوق فرانسه است که به ظاهر برای اولین بار در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون ) […]
۱۳۹۸-۰۳-۲۷
هاردشیپ در قرارداد استارت‌آپ

ایجاد شرایط مذاکره مجدد در قراردادها با استفاده از شرط هاردشیپ

تغییرات غیر قابل پیش بینی شرایط اولیه حاکم بر قرارداد، شاید یکی از مهمترین مسائل درتجارت بین الملل باشد. زیرا با جهانی شدن روز افزون تجارت […]