روز پرایم چیست

۱۴۰۲-۰۴-۲۴
روز پرایم Prime day روز پرایم در آمازون

بزرگترین روز فروش در تاریخ آمازون؛ ۳۷۵ میلیون مورد خرید در روز پرایم

روز پرایم، رویدادی بسیار مهم در تقویم فروش آمازون، باشگاه عضویت پرایم آمازون، در سال ۲۰۲۳ به بزرگترین روز فروش در تاریخ این شرکت تبدیل شد. […]