هاردشیپ

۱۳۹۸-۰۳-۲۷
هاردشیپ در قرارداد استارت‌آپ

ایجاد شرایط مذاکره مجدد در قراردادها با استفاده از شرط هاردشیپ

تغییرات غیر قابل پیش بینی شرایط اولیه حاکم بر قرارداد، شاید یکی از مهمترین مسائل درتجارت بین الملل باشد. زیرا با جهانی شدن روز افزون تجارت […]