معرفی پادکست کمیکولوژی

۱۳۹۸-۰۹-۲۴
معرفی پادکست کمیکولوژی | پادکست کمیک ایرانی | پادکست فارسی

معرفی پادکست کمیکولوژی، سفر به دنیای ناشناخته کمیک

پادکست کمیکولوژی از آن دست پادکستهایی است که موضوع خاص، جذاب و البته دست نخورده ای را دنبال می کند. پادکست کمیکولوژی به دنیای کمیک می […]