مدیریت وظایف

۱۳۹۸-۰۳-۰۶
بررسی اپلیکیشن TickTick مدیریت وظایف و کارها و TodoList

با TickTick کارهایتان را لیست و روزهایتان را برنامه ریزی کنید

اپلیکیشن TickTick یک برنامه ساده ویژه مدیریت وظایف و لیست کارهاست که به شما کمک میکند تا موارد مربوط به کارها، برنامه های زندگی، مهلت های […]