داستان نویسی تبلیغ

۱۳۹۹-۰۲-۱۹
تبلیغات تلویزیون

تبلیغات معاصر تلوزیون ایرانی در اثرگذاری،فلج است

این روز ها تبلیغات برند عالیس با تم هلوشو بدم لیموشو بدم و ….. که با هدف نمایش گستردگی طعم های محصول جدید عالیس یعنی آبجو […]